Професорсько – викладацький склад кафедри:

зав. кафедри БЗЛ та ФТ, канд. біол. наук, професор Марциновський В.П., д-р. біол. наук,  професор Загоруйко Г.Є., д-р. пед. наук, професор Сяська І.О., д-р. мед. наук, професор Антонюк- Кисіль В. М.,  канд. мед. наук, доцент Касянчук В.М., канд. вет. наук, доцент Воловик Г.П., канд. вет. наук,  доцент Рудь О.Г., канд. пед. наук, доцент Трохимчук І. М., канд. біол. наук, доцент Ойцюсь Л.В., канд. біол. наук, доцент Толочик І.Л., доцент Гусаковська Т.М., ст. викладач Серган Є.О., ст. викладач Куцоконь Л.П. 

Старші лаборанти: Бірук О. В.,  Красильников А. С., Пашковська В. М.

Ми в соціальних мережах: Instagram – https://www.instagram.com/ppf_faculty_/?hl=uk

Facebook – https://www.facebook.com/ppfrdgu   TikTok – @ppf_rshu

Кафедральна тема: “Освітні та наукові інновації в галузі біології та проблем збереження здоров’я людини” № 0122U000563 . 2022-2027 рік.

«Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук», номер державної реєстрації  №0116U002990.  2016-2021 рік.

Основні завдання кафедри: підготовка компетентних фахівців у галузі біології та біологічної освіти; розроблення та впровадження програмно-методичного забезпечення вищої біологічної освіти; організація та координація заходів щодо вивчення та впровадження інноваційних технологій навчання, формування фахівців нового типу, здатних вирішувати проблему наступності в освіті в умовах загальноосвітньої та вищої школи, спроможних працювати в навчальних закладах нового типу (ліцеях, гімназіях, коледжах), університетах, академіях; підготовка фахівців-біологів до активної самостійної професійної діяльності.