Професорсько – викладацький склад кафедри:

зав. кафедри БЗЛ та ФТ, канд. біол. наук, професор Марциновський В.П., д-р. біол. наук,  професор Загоруйко Г.Є.,   канд. вет. наук,  професор Шевців М.В., канд. вет. наук, доцент Воловик Г.П., канд. вет. наук,  доцент Рудь О.Г., канд. мед. наук, доцент Панасюк В.Ю., канд. пед. наук, доцент Сяська І.О.,  канд. пед. наук, доцент Трохимчук І. М., канд. мед. наук, доцент Антонюк- Кисіль В. М., канд. біол. наук, доцент Ойцюсь Л.В., канд. біол. наук, доцент Толочик І.Л., доцент Гусаковська Т.М., ст. викладач Серган Є.О., ст. викладач Куцоконь Л.П. 

 

Старші лаборанти: Бірук О.В., Власюк Н.М., лаборант: Пономаренко В. Ю.

Кафедральна тема: «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук», номер державної реєстрації  №0116U002990.

Основні завдання кафедри: підготовка компетентних фахівців у галузі біології та біологічної освіти; розроблення та впровадження програмно-методичного забезпечення вищої біологічної освіти; організація та координація заходів щодо вивчення та впровадження інноваційних технологій навчання, формування фахівців нового типу, здатних вирішувати проблему наступності в освіті в умовах загальноосвітньої та вищої школи, спроможних працювати в навчальних закладах нового типу (ліцеях, гімназіях, коледжах), університетах, академіях; підготовка фахівців-біологів до активної самостійної професійної діяльності.