Професорсько – викладацький склад кафедри: зав. кафедри, канд. біол. наук, професор Марциновський В.П., д-р. біол. наук,  професор Загоруйко Г.Є.,    д-р. пед. наук, професор Грицай Н.Б., канд. вет. наук,  професор Шевців М.В., канд. вет. наук, доцент Воловик Г.П., канд. вет. наук,  доцент Рудь О.Г., канд. мед. наук, доцент Панасюк В.Ю., канд. пед. наук, доцент Сяська І.О.,  канд. пед. наук, доцент Трохимчук І.М., канд. геогр. наук, професор Мельник В.Й., канд. с/г. наук, доцент Демчук В.В., заст. директора ІПП канд. с/г. наук, доцент Виговський І.В.,канд. біол. наук, доцент Ойцюсь Л.В., доцент Гусаковська Т.М., ст. викладач Серган Є.О., ст. викладач Куцоконь Л.П., ст. викладач Денисюк Н.В., канд. біол. наук, доцент Толочик І.Л. Старші лаборанти: Бірук О.В., Власюк Н.М.
Кафедральна тема: «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук», номер державної реєстрації  №0116U002990.
Основні завдання кафедри: підготовка компетентних фахівців у галузі біології та біологічної освіти; розроблення та впровадження програмно-методичного забезпечення вищої біологічної освіти; організація та координація заходів щодо вивчення та впровадження інноваційних технологій навчання, формування фахівців нового типу, здатних вирішувати проблему наступності в освіті в умовах загальноосвітньої та вищої школи, спроможних працювати в навчальних закладах нового типу (ліцеях, гімназіях, коледжах), університетах, академіях; підготовка фахівців-біологів до активної самостійної професійної діяльності.