Склад кафедри

КАФЕДРА БІОЛОГІЇ, ЗДОРОВЯ ЛЮДИНИ ТА ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ

Опис : Опис : DSCF5335

 

МАРЦИНОВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Завідувач кафедри, кандидат біологічних наук, професор

Освіта: Львівський зооветеринарний інститут (ветеринарний лікар, 1975р.), Supreme Certifying Commission of Ukraine  Second academic degree «Doctor of Sciences» (2011р), Рівненський державний гуманітарний університет (біолог, викладач) (2012р.).

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук: «Вплив низькомолекулярних жирних кислот (С56) на процеси ліполізу і літогенезу у свиней» (захист в Українському науково-дослідному інститут фізіології і біохімії  сільськогосподарських тварин у 1982 році).

Працює на кафедрі (раніше кафедра природничих дисциплін і екології) з 1990 року.

Дисципліни: анатомія людини, нормальна анатомія людини, антропологія, фізіологія вищої нервової діяльності, регуляторні системи людського організму.

Автор 164 наукових та методичних праць, 4 навчальних посібників.

е-mail: kbrshu@gmail.com

 

C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\завантаження.jpeg

 

 

ЗАГОРУЙКО ГЕННАДІЙ ЄВГЕНОВИЧ

доктор біологічних наук, професор 

Освіта:  Харківський державний університет (1971 р.).

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук: «Структурні основи адаптації міокарда гомойотермних та гетеротермних тварин до гіпотермії» (захист у Київському університеті імені Тараса Шевченка у 1996 році).

Працює на кафедрі з 2018 року.

Дисципліни: історичний розвиток біологічних систем, механізми онтогенезу, фізіологія травлення, цитологія, гістологія з основами ембріології, біологія індивідуального розвитку.

Автор більше 300 наукових, методичних праць, монографій та навчальних посібників.

е-mail: kbrshu@gmail.com

 

ВОЛОВИК ГАЛИНА ПЕТРІВНА

кандидат ветеринарних наук, доцент

Освіта: Білоцерківський с/г інститут (ветеринарний лікар, 1977р.).

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук: «Морфологія венозного русла трубчастих кісток курей в онтогенезі» (захист у Московській ветеринарній академії ім. К.І. Скрябіна у 1984 році).

Працює на кафедрі (раніше кафедра природничих дисциплін і екології) з 1990 року.

Дисципліни: зоологія, грунтова зоологія, функціональна зоологія, гідробіологія, загальна гігієна.

Автор 48 наукових та методичних праць, 1 колективної монографії.

е-mail: galynavolovyk@ukr.net

 

 

 

ГУСАКОВСЬКА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА

доцент

Освіта:  Ужгородський державний університет (викладач біології і хімії, 1994р.).

Працює над темою дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: «Педагогічні умови формування інтегрованих знань з біології в старших класах».

Працює на кафедрі (раніше кафедра природничих дисциплін і екології)  з 1994 року.

Дисципліни: методика навчання біології, методика навчання біології у профільній школі, основи ентомології, основи молекулярної біології, теорії еволюційних вчень.

Автор 47 наукових та методичних праць.

е-mail: ambistoma@ukr.net

 

 

 

 

КУЦОКОНЬ ЛІЛІЯ  ПАВЛІВНА

старший викладач 

Освіта:  Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка (біолог-фізіолог рослин, викладач біології і хімії, 1986р.). Пройшла