Склад кафедри

Опис : Опис : DSCF5335

 

МАРЦИНОВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Завідувач кафедри, кандидат біологічних наук, професор

Освіта: Львівський зооветеринарний інститут (ветеринарний лікар, 1975р.), Supreme Certifying Commission of Ukraine  Second academic degree «Doctor of Sciences» (2011р), Рівненський державний гуманітарний університет (біолог, викладач) (2012р.).

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук: «Вплив низькомолекулярних жирних кислот (С56) на процеси ліполізу і літогенезу у свиней» (захист в Українському науково-дослідному інститут фізіології і біохімії  сільськогосподарських тварин у 1982 році).

Працює на кафедрі (раніше кафедра природничих дисциплін і екології) з 1990 року.

Дисципліни: анатомія людини, нормальна анатомія людини, антропологія, фізіологія вищої нервової діяльності, регуляторні системи людського організму.

Автор 164 наукових та методичних праць, 4 навчальних посібників.

е-mail: kbrshu@gmail.com

 

 

ВИГОВСЬКИЙ ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Заст. директора ІПП, кандидат с/г наук, доцент 

Освіта: Львівський державний аграрний університет (магістр з агрономії, 2002р.), Рівненський державний гуманітарни університет (біолог, викладач) (2012р.).

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата с/г наук: «Продуктивність злаково-бобових травосумішок залежно від їх складу і удобрення на еродованих землях, виведених під залуження в умовах лісостепу Західного» (захист у Вінницькому національному аграрному університеті у 2011 році).

Працює на кафедрі з 2011 року. 

Дисципліни: лікарські рослини з основами фітоцидології, основи геоботаніки, квітникарство та декоративне садівництво, генетичний аналіз.

Автор 46 наукових та методичних праць, 1 навчального посібника.

е-mail: vugovskiy@mail.rv.ua

 

ВОЛОВИК ГАЛИНА ПЕТРІВНА

кандидат ветеринарних наук, доцент

Освіта: Білоцерківський с/г інститут (ветеринарний лікар, 1977р.).

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук: «Морфологія венозного русла трубчастих кісток курей в онтогенезі» (захист у Московській ветеринарній академії ім. К.І. Скрябіна у 1984 році).

Працює на кафедрі (раніше кафедра природничих дисциплін і екології) з 1990 року.

Дисципліни: зоологія, грунтова зоологія, функціональна зоологія, гідробіологія, загальна гігієна.

Автор 48 наукових та методичних праць, 1 колективної монографії.

е-mail: galynavolovyk@ukr.net

 

ГРИЦАЙ НАТАЛІЯ БОГДАНІВНА

доктор педагогічних наук, професор

Освіта: Рівненський державний гуманітарний університет (вчитель початкових класів і біології, 2000р.), Supreme Certifying Commission of Ukraine  Second academic degree «Doctor of Sciences».

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: «Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології» (захист у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова у 2008 році).

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук: «Система методичної підготовки майбутніх учителів біології в педагогічних університетах» (захист в Інституті педагогіки НАПН України у 2016 році).

Працює на кафедрі з 2014 року.

Дисципліни: шкільний курс з біології, методика навчання біології у вищій школі, методика навчання біології та основ здоровя, інноваційні технології навчання біології та основ здоров’я, натуралістична робота в закладах освіти, методика проведення екскурсій з біології, позакласна робота з біології.

Автор більше 300 наукових, методичних праць, монографій та навчальних посібників.

е-mail: grynat1104@ukr.net