Склад кафедри

Опис : Опис : DSCF5335

 

 

МАРЦИНОВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ

кандидат біологічних наук, професор, завідувач кафедри 

Освіта: Львівський зооветеринарний інститут (ветеринарний лікар, 1975р.), Рівненський державний гуманітарни університет (біолог, викладач),  Supreme Certifying Commission of Ukraine  Second academic degree «Doctor of Sciences» (2011р).

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук: «Вплив низькомолекулярних жирних кислот (С56) на процеси ліполізу і літогенезу у свиней» (захист в Українському науково-дослідному інститут фізіології і біохімії  сільськогосподарських тварин у 1982 році).

Працює на кафедрі (раніше кафедра природничих дисциплін і екології) РДГУ з 1990 року.

Основні навчальні дисципліни, які викладає: анатомія людини,  антропологія, регуляторні системи організмів.

 

ВИГОВСЬКИЙ ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Заст. директора ІПП, кандидат с/г наук, доцент 

Освіта: Львівський державний аграрний університет (магістр з агрономії, 2002р.), Рівненський державний гуманітарни університет (біолог, викладач) (2012р.).

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата с/г наук: «Продуктивність злаково-бобових травосумішок залежно від їх складу і удобрення на еродованих землях, виведених під залуження в умовах лісостепу Західного» (захист у Вінницькому національному аграрному університеті у 2011 році).

Працює на кафедрі з 2011 року.

Основні навчальні дисципліни, які викладає: лікарські рослин з основами фітонцидології, квітникарство і декоративне садівництво, основи геоботаніки.

 

 

ВОЛОВИК ГАЛИНА ПЕТРІВНА

кандидат ветеринарних наук, доцент

Освіта: Білоцерківський с/г інститут (ветеринарний лікар, 1977р.).

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук: «Морфологія венозного русла трубчастих кісток курей в онтогенезі» (захист у Московській ветеринарній академії ім. К.І. Скрябіна у 1984 році).

Працює на кафедрі (раніше кафедра природничих дисциплін і екології) РДГУ з 1990 року.

Основні навчальні дисципліни, які викладає: зоологія, гідробіологія.

 

 

ГРИЦАЙ НАТАЛІЯ БОГДАНІВНА

доктор педагогічних наук, професор

Освіта: Рівненський державний гуманітарний університет (вчитель початкових класів і біології, 2000р.), Supreme Certifying Commission of Ukraine  Second academic degree «Doctor of Sciences».

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: «Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології» (захист у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова у 2008 році).

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук: «Система методичної підготовки майбутніх учителів біології в педагогічних університетах» (захист в Інституті педагогіки НАПН України у 2016 році).

Працює на кафедрі з 2014 року.

Основні навчальні дисципліни, які викладає: основи натуралістичної роботи в школі та позашкільних закладах, методика вивчення основ здоров’я, анатомія, методика навчання біології у ВНЗ, шкільний курс біології, інноваційні технології в біології.

 

 

 

ГУСАКОВСЬКА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА

старший викладач 

Освіта:  Ужгородський державний університет (викладач біології і хімії, 1994р.).

Працює над темою дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: «Педагогічні умови формування інтегрованих знань з біології в старших класах».

Працює на кафедрі (раніше кафедра природничих дисциплін і екології) РДГУ з 1994 року.

Основні навчальні дисципліни, які викладає: біологія індивідуального розвитку, молекулярна біологія, теорії еволюційних вчень, основи ентомології.