Склад кафедри

КАФЕДРА БІОЛОГІЇ, ЗДОРОВЯ ЛЮДИНИ ТА ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ

Опис : Опис : DSCF5335

 

МАРЦИНОВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Завідувач кафедри, кандидат біологічних наук, професор

Освіта: Львівський зооветеринарний інститут (ветеринарний лікар, 1975р.), Supreme Certifying Commission of Ukraine  Second academic degree «Doctor of Sciences» (2011р), Рівненський державний гуманітарний університет (біолог, викладач) (2012р.).

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук: «Вплив низькомолекулярних жирних кислот (С56) на процеси ліполізу і літогенезу у свиней» (захист в Українському науково-дослідному інститут фізіології і біохімії  сільськогосподарських тварин у 1982 році).

Працює на кафедрі (раніше кафедра природничих дисциплін і екології) з 1990 року.

Дисципліни: анатомія людини, нормальна анатомія людини, антропологія, фізіологія вищої нервової діяльності, регуляторні системи людського організму.

Автор 164 наукових та методичних праць, 4 навчальних посібників.

е-mail: biossaprun@ukr.net

 

C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\завантаження.jpeg

 

 

ЗАГОРУЙКО ГЕННАДІЙ ЄВГЕНОВИЧ

доктор біологічних наук, професор 

Освіта:  Харківський державний університет (1971 р.).

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук: «Структурні основи адаптації міокарда гомойотермних та гетеротермних тварин до гіпотермії» (захист у Київському університеті імені Тараса Шевченка у 1996 році).

Працює на кафедрі з 2018 року.

Дисципліни: історичний розвиток біологічних систем, механізми онтогенезу, цитологія, гістологія з основами ембріології, біологія індивідуального розвитку.

Автор більше 300 наукових, методичних праць, монографій та навчальних посібників.

е-mail: prof.zagoruykoge@gmail.com

Опис : Опис : C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Сяська.jpg

 

СЯСЬКА ІННА ОЛЕКСІЇВНА

доктор педагогічних наук, професор

Освіта:  Волинський державний університет ім. Лесі Українки (вчитель географії і біології, 1997р.).

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук: «Теоретичні і методичні засади формування екологічної компетентності майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі професійної підготовки» (захист у Рівненському державному гуманітарному університеті у 2021 році).

Працює на кафедрі з 2007 року.

Дисципліни: концепція сталого розвитку, географія рослин, промислові тварини, анатомія та фізіологія нервової системи, фізіологія людини і тварин.

Автор 94 наукових та методичних праць, 2 колективних монографій, 4 навчальних посібників.

е-mail: syaskainna@gmail.com

 

http://cml.rv.ua/wp-content/uploads/2016/04/11antonyukkisil.jpg

 

АНТОНЮК-КИСІЛЬ ВОЛОДИМИР  МИКОЛАЙОВИЧ

доктор  медичних наук, професор 

Освіта: Тернопільський державний медичний інститут (лікар лікувальник1974 р.).

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук: «Мультидисциплінарний підхід до вибору методу хірургічної корекції і попередження венозних ускладнень при поєднаному первинному прогресуючому варикозному розширенні вен нижніх кінцівок, промежини, пахового каналу та зовнішніх статевих органів у вагітних» (захист у Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова  МОЗ України у 2021 році).

Працює на кафедрі з 2019 року.

Дисципліни: нормальна анатомія і фізіологія людини, кардіологія, пропедевтика внутрішніх хвороб, фізична терапія при захворюваннях ССС.

Автор 55 наукових та методичних праць.

е-mail: kisil2016@ukr.net

Касянчук Віктор Миколайович — Wikiситет

 

КАСЯНЧУК ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

кандидат медичних наук, доцент

Освіта:  Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова (лікувальна справа, 1995р.).

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук: «Переломи п'яткових кісток та їх лікування» (захист у Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова у 2002 році). 

Працює на кафедрі (раніше кафедра природничих дисциплін і екології) з 2019 року.

Дисципліни: травматологія та ортопедія, спортивна травматологія, кінезіотейпування, біомеханіка та кінезіологія, фізична терапія при захворюваннях ОРА, фізична терапія у геріартрії.

Автор 45 наукових та методичних праць.

е-mail: kasvik@ukr.net

 

 

 

ВОЛОВИК ГАЛИНА ПЕТРІВНА

кандидат ветеринарних наук, доцент

Освіта: Білоцерківський с/г інститут (ветеринарний лікар, 1977р.).

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук: «Морфологія венозного русла трубчастих кісток курей в онтогенезі» (захист у Московській ветеринарній академії ім. К.І. Скрябіна у 1984 році).

Працює на кафедрі (раніше кафедра природничих дисциплін і екології) з 1990 року.

Дисципліни: зоологія, грунтова зоологія, гідробіологія.

Автор 48 наукових та методичних праць, 1 колективної монографії.

е-mail: galynavolovyk@ukr.net