Склад кафедри

Опис : Опис : DSCF5335

 

МАРЦИНОВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Завідувач кафедри, кандидат біологічних наук, професор

Освіта: Львівський зооветеринарний інститут (ветеринарний лікар, 1975р.), Рівненський державний гуманітарний університет (біолог, викладач) (2012р.).

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук: «Вплив низькомолекулярних жирних кислот (С56) на процеси ліполізу і літогенезу у свиней» (захист в Українському науково-дослідному інститут фізіології і біохімії  сільськогосподарських тварин у 1982 році).

Працює на кафедрі (раніше кафедра природничих дисциплін і екології) з 1990 року.

Дисципліни: анатомія людини, нормальна анатомія людини, антропологія, фізіологія вищої нервової діяльності, регуляторні системи людського організму.

Автор 164 наукових та методичних праць, 4 навчальних посібників.

е-mail: kbrshu@gmail.com

 

 

ВИГОВСЬКИЙ ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Заст. директора ІПП, кандидат с/г наук, доцент 

Освіта: Львівський державний аграрний університет (магістр з агрономії, 2002р.), Рівненський державний гуманітарни університет (біолог, викладач) (2012р.).

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата с/г наук: «Продуктивність злаково-бобових травосумішок залежно від їх складу і удобрення на еродованих землях, виведених під залуження в умовах лісостепу Західного» (захист у Вінницькому національному аграрному університеті у 2011 році).

Працює на кафедрі з 2011 року. 

Дисципліни: лікарські рослини з основами фітоцидології, основи геоботаніки, квітникарство та декоративне садівництво, генетичний аналіз.

Автор 46 наукових та методичних праць, 1 навчального посібника.

е-mail: vugovskiy@mail.rv.ua

 

ВОЛОВИК ГАЛИНА ПЕТРІВНА

кандидат ветеринарних наук, доцент

Освіта: Білоцерківський с/г інститут (ветеринарний лікар, 1977р.).

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук: «Морфологія венозного русла трубчастих кісток курей в онтогенезі» (захист у Московській ветеринарній академії ім. К.І. Скрябіна у 1984 році).

Працює на кафедрі (раніше кафедра природничих дисциплін і екології) з 1990 року.

Дисципліни: зоологія, грунтова зоологія, функціональна зоологія, гідробіологія, загальна гігієна.

Автор 85 наукових та методичних праць, 3 патентів, 1 колективної монографії.

е-mail: galynavolovyk@ukr.net

 

ГРИЦАЙ НАТАЛІЯ БОГДАНІВНА

доктор педагогічних наук, професор

Освіта: Рівненський державний гуманітарний університет (вчитель початкових класів і біології, 2000р.).

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: «Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології» (захист у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова у 2008 році).

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук: «Система методичної підготовки майбутніх учителів біології в педагогічних університетах» (захист в Інституті педагогіки НАПН України у 2016 році).

Працює на кафедрі з 2014 року.

Дисципліни: шкільний курс з біології, методика навчання біології у вищій школі, методика навчання біології та основ здоровя, інноваційні технології навчання біології та основ здоров’я, натуралістична робота в закладах освіти, методика проведення екскурсій з біології, позакласна робота з біології та основ здоровя.

Автор більше 300 наукових, методичних праць, монографій та навчальних посібників.

е-mail: grynat1104@ukr.net