Наукові конференції та семінари

15 грудня 2022 кафедрою біології, здоров’я людини та фізичної терапії була проведена І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Освітні та наукові інновації в галузі біології і сфери здоров’я людини». Конференція була спрямована на обговорення, обмін інформацією та досвідом з актуальних проблем у галузі біологічної науки та сфер здоров’я людини.
4 листопада 2022 року кафедра біології, здоров’я людини та фізичної терапії провела засідання круглого столу “Сучасні тенденції підготовки фахівців фізичної терапії в реабілітації посттравматичних станів”.
На зустріч були запрошені представники освітянської академічної спільноти в галузі фізичної реабілітації, а також лікарі-практики, фізичні терапевти та потенційні роботодавці наших випускників за спеціальністю “Фізична терапія, ерготерапія”. Програма заходу розташована нижче.
Всі присутні отримали унікальну можливість виступити та приймати участь в обговоренні важливих тем, які були розділені на 3 секції:
Секція 1. Новітні методи лікування і реабілітації посттравматичних станів;
Секція 2. Сучасні тенденції підготовки фахівців фізичної терапії в умовах воєнного часу;
Секція 3. Психосоціальна та фізична реабілітація осіб, які постраждали від військових дій.

17 травня 2022 року викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної терапії, а також студенти-бакалаври спеціальностей 227 «Фізична терапія, ерготерапія» і 091 «Біологія» взяли участь у загальнофакультетському заході, присвяченому питанням дотримання академічної доброчесності та запобігання корупції.

Запрошені на захід уповноважений з антикорупційної діяльності доц. Черній В. А. та перший проректор РДГУ проф. Павелків Р. В. дали відповіді на запитання студентів і викладачів про ключові юридичні елементи положень «Антикорупційної програми РДГУ на 2021–2023 рр.», врегулювання процесу запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях учасників освітнього процесу, визначення академічної відповідальності за порушення академічної доброчесності, а також наголосили на важливості дотримання стандартів чесної й високопрофесійної діяльності як науково-педагогічних працівників, так і здобувачів вищої освіти.

23 грудня 2021 року було проведено навчально-методичний семінар викладачем Дубинецькою В. М. на тему «Сучасні методи у нейрореабілітації». Семінар був спрямований на обговорення, обмін інформацією та досвідом з актуальних проблем у галузі нейрореабілітації.

У жовтні 2020 року з нагоди Дня вчителя проведено «Педагогічний вернісаж», під час якого вчителі-практики Попельницька О.В., Зламан С.В. і Редкодубська С.М., Дрига Т.В., Сень Л.П. поділилися авторським досвідом викладання біології в закладах загальної середньої освіти зі здобувачами спеціальностей 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) і 014 Середня освіта (Природничі науки) другого рівня вищої освіти.

            

 29 листопада 2019 року відбулася IІI Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук». Конференція була спрямована на обговорення, обмін інформацією та досвідом з актуальних проблем у галузі біологічної науки та методики її навчання у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах.

19 квітня 2019 року відбувся методичний семінар «Інноваційні технології у підготовці майбутніх учителів біології та основ здоровя». Основними завданнями було розглянути інноваційні технології: технології інтерактивного навчання;  технології контекстного навчання; технологія “майстерня”; кейс-технології; метод проектів (проектна технологія); технологія портфоліо; мультимедійні технології навчання.

28 листопада 2017 року відбулася II Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук» з міжнародною участю.

9 грудня 2016 року на кафедрі біології та медичної фізіології був проведений спільний науково-практичний семінар «Екологічне виховання студентської молоді» спільно з Обласним відділом охорони природи.

25 листопада 2015 року відбулася I Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук», присвячена 75-річчю РДГУ. Окремі секції було присвячено біолого-екологічним аспектам охорони біорізноманіття, радіологічним дослідженням у галузі біології, методиці навчання біології та екології в школі і ВНЗ, стану і перспективам розвитку біоетики в Україні. У конференції взяли участь понад 90 учасників з 36 навчальних закладів та наукових установ України та зарубіжжя.

Кафедра систематично проводить наукові семінари з теми «Біолого-екологічні аспекти охорони біорізноманіття», під час яких обговорюють актуальні проблеми вивчення та охорони біологічного різноманіття.