Навчальні дисципліни

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

 • Адаптогенез в біологічних системах
 • Анатомія людини
 • Анатомія рослин
 • Анатомія та еволюція нервової системи
 • Анатомія, фізіологія людини і тварин
 • Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами генетики
 • Анатомія людини загальна та вікова
 • Антропологія
 • Біогеографія
 • Біоіндикація
 • Біологія індивідуального розвитку
 • Біогеоценологія
 • Біорізноманіття
 • Біотехнологія
 • Біохімія
 • Ботаніка
 • Ботанічне ресурсознавство
 • Великий практикум з ботаніки
 • Великий практикум з зоології
 • Вікова фізіологія і валеологія
 • Вступ до спеціальності
 • Вступ до фаху
 • Генетика
 • Генетичний аналіз
 • Географія рослин
 • Гідробіологія
 • Гістологія з основами ембріології
 • Грунтова зоологія
 • Дендрологія
 • Долікарська медична допомога
 • Еволюційна морфологія
 • Загальна цитологія та гістологія
 • Загальна гігієна
 • Зоогеографія
 • Зооіндикація
 • Зоологія
 • Зоопсихологія з основами етології
 • Імуногенетика
 • Імунологія
 • Інноваційні технології в біології
 • Інструментальні методи діагностики та лікування
 • Історичний розвиток біологічних систем
 • Іхтіологія
 • Квітникарство і декоративне садівництво
 • Концепції здорового способу життя
 • Лабораторна справа
 • Лікарські рослини з основами фітонцидології
 • Ліхенологія
 • Мануальні методи фізичної реабілітації
 • Методологічні аспекти планування сім’ї
 • Медична і ветеринарна ентомологія
 • Методика викладання біології
 • Методика і організація наукових досліджень в біології
 • Методика викладання біології у вищих навчальних закладах
 • Методика та техніка класичного масажу
 • Механізми онтогенезу
 • Мікробіологія з основами вірусології
 • Молекулярна біологія
 • Музейна справа
 • Нормальна анатомія людини
 • Нормальна фізіологія людини
 • Основи анатомії і фізіології нервової системи
 • Основи біології та генетики людини з антропологією
 • Основи геоботаніки
 • Основи ентомології
 • Основи заповідної справи
 • Основи медичних знань
 • Основи натуралістичної роботи в школі і позашкільних закладах
 • Основи системних досліджень в біології
 • Основи сільського господарства
 • Основи раціонального харчування
 • Основи філогенії рослин
 • Паразитологія
 • Патологічна анатомія
 • Патологічна фізіологія
 • Популяційна біологія
 • Популяційна генетика
 • Промислові тварини
 • Протозоологія
 • Практикум з природознавства
 • Регуляторні системи організмів
 • Спадкові хвороби людини
 • Спортивна травматологія
 • Теорії еволюційних вчень
 • Технічні засоби реабілітації
 • Травматологія та ортопедія
 • Фізіологія і біохімія рослин
 • Фізіологія вищої нервової діяльності
 • Фізіологія людини і тварин
 • Фізіологія рухової активності
 • Фізична реабілітація при порушенні кардіореспіраторної системи
 • Фізична реабілітація при порушенні опорно-рухового апарату
 • Філогенетичні системи та методи систематики
 • Функціональна зоологія
 • Цитогенетичні основи розвитку організмів
 • Цитологія
 • Цитологія, гістологія та біологія індивідуального розвитку
 • Шкільний курс біології