Навчальні дисципліни

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

 • Анатомія людини
 • Анатомія та еволюція нервової системи
 • Анатомія, фізіологія людини і тварин
 • Анатомія, фізіологія, дітей з основами валеології
 • Анатомія і фізіологія нервової системи
 • Анатомія людини загальна та вікова
 • Антропологія
 • Біобезпека і біоетика
 • Біологія індивідуального розвитку
 • Біохімія рухової активності
 • Біомеханіка та клінічна кінезіологія
 • Біотехнологія
 • Ботаніка
 • Ботанічне ресурсознавство
 • Великий практикум з ботаніки
 • Великий практикум з зоології
 • Вікова фізіологія і валеологія
 • Генетика
 • Генетичний аналіз
 • Географія рослин
 • Гідробіологія
 • Гістологія з основами ембріології
 • Грунтова зоологія
 • Дендрологія
 • Діагностика та  моніторинг стану здоров’я
 • Долікарська медична допомога при загрозливих для життя станах
 • Еволюційна морфологія
 • Загальна цитологія та гістологія
 • Загальна гігієна
 • Зоогеографія
 • Зоологія
 • Зоопсихологія з основами етології
 • Імунологія
 • Інструментальні методи функціональної діагностики
 • Історичний розвиток біологічних систем
 • Іхтіологія
 • Кардіологія
 • Кінезіотейпування
 • Клітинна біотехнологія  та генна інженерія
 • Лабораторна справа
 • Мануальна терапія
 • Медична генетика
 • Методика і техніка класичного масажу
 • Методика тестування і контролю у фізичній терапії
 • Механізми онтогенезу
 • Мікробіологія з основами вірусології
 • Моделі надання реабілітаційних послуг
 • Молекулярна біологія
 • Музейна справа
 • Науково-доказові основи практичної діяльності у фізичній терапії, ерготерапії
 • Народні та нетрадиційні методи реабілітації
 • Неврологія
 • Нетрадиційні методи масажу
 • Нормальна анатомія людини
 • Нормальна фізіологія людини
 • Основи біології та генетики людини з антропологією
 • Основи геоботаніки
 • Основи генетики людини
 • Основи ентомології
 • Основи загальної патології
 • Основи медичних знань
 • Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування у фізичній терапії, ерготерапії
 • Основи раціонального харчування
 • Паразитологія
 • Патологічна анатомія
 • Патологічна фізіологія
 • Популяційна біологія
 • Промислові тварини
 • Пропедевтика внутрішніх хвороб
 • Пульмонологія
 • Регуляторні системи організму людини
 • Спадкові хвороби людини
 • Спортивна травматологія
 • Теорії еволюційних вчень
 • Технічні засоби в реабілітації
 • Травматологія і ортопедія
 • Фізіологія і біохімія рослин
 • Фізіологія вищої нервової діяльності
 • Фізіологія людини і тварин
 • Фізіологія рухової активності
 • Фізіотерапія
 • Фізична терапія, ерготерапія при захворюваннях кардіо-респіраторної системи
 • Фізична терапія, ерготерапія при захворюваннях діяльності нервової системи
 • Фізична терапія, ерготерапія при захворюваннях опорно-рухового апарату
 • Фізична терапія, ерготерапія в геріатрії
 • Філогенетичні системи та методи систематики
 • Функціональна зоологія
 • Цитогенетичні основи розвитку організмів
 • Цитологія
 • Цитологія, гістологія та біологія індивідуального розвитку