Наукова робота студентів

У межах діяльності кафедри під керівництвом доц. Сяської І.О. функціонує студентська проблемна група  «Упровадження інноваційних технологій екологічної освіти і виховання школярів у практику середньої школи».  План роботи проблемної групи на 2020 – 2021 н.р, 2021-2022н.р.розташовано за посиланням: 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0BxPumZKggbyLaTcwdG03ZTlBaFU?resourcekey=0-DOaLkgXuUi3XncvBNf0TXw

Впродовж терміну роботи проблемної групи здобувачами було підготовлено та опубліковано низку наукових праць:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1OaurgDVxFtGsqixx9lLLwN66It4XAX7Z 

Положення про студентський науковий гурток \ проблемну групу:

https://www.rshu.edu.ua/images/nauka/pol_pro_stud_nauk_gurtok_29112019.pdf

Одним із головних завдань кафедри є організація науково-дослідницької роботи викладачів та студентів з пріоритетних напрямів біологічної науки. Кафедрою  досліджено ентомофауну Рівненського, Костопільського, Березнівського, Сарненського і Здолбунівського районів. Встановлено, що видовий склад біоценозів включає стенобіонтні і еврибіонтні види. Аналіз ентомофауни біоценозів дав можливість встановити види індикаторів забрудненості водойм, а також динаміку чисельності реофілів, реобіонтів і стагнофілів.

Студенти беруть активну участь в олімпіадах з біології, конкурсах наукових робіт, навчально-дослідницькій роботі на базі лабораторій кафедри, виступають з доповідями на наукових конференціях та семінарах:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1OaurgDVxFtGsqixx9lLLwN66It4XAX7Z

У практикумі з цитології та гістології (керівник – проф.Шевців М.В.) студенти-біологи оволодівають технікою мікробіологічного дослідження, виготовляють мікропрепарати, проводять цитологічні дослідження проб матеріалу із ділянок тіла людини та об’єктів навколишнього середовища, вивчають морфологію мікроорганізмів, здійснюють їх систематизацію.

 

До науково-дослідної роботи залучені студенти І–IV курсів, які виконують різні види робіт, як-от: виготовлення ентомологічних і зоологічних колекцій, вивчення і реконструкція мікро- і макропрепаратів анатомічної лабораторії та ін.