Наукова робота студентів

У межах діяльності кафедри під керівництвом доц. Сяської І.О. функціонує студентська проблемна група  «Упровадження інноваційних технологій екологічної освіти і виховання школярів у практику середньої школи».  План роботи проблемної групи на 2020 – 2021 н.р, 2021-2022н.р.розташовано за посиланням: 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0BxPumZKggbyLaTcwdG03ZTlBaFU?resourcekey=0-DOaLkgXuUi3XncvBNf0TXw

Впродовж терміну роботи проблемної групи здобувачами було підготовлено та опубліковано низку наукових праць:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1OaurgDVxFtGsqixx9lLLwN66It4XAX7Z 

Положення про студентський науковий гурток \ проблемну групу:

https://www.rshu.edu.ua/images/nauka/pol_pro_stud_nauk_gurtok_29112019.pdf

Одним із головних завдань кафедри є організація науково-дослідницької роботи викладачів та студентів з пріоритетних напрямів біологічної науки.

Студенти беруть активну участь в олімпіадах з біології, конкурсах наукових робіт, навчально-дослідницькій роботі на базі лабораторій кафедри, виступають з доповідями на наукових конференціях та семінарах:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1OaurgDVxFtGsqixx9lLLwN66It4XAX7Z