Наукова робота студентів

Одним із головних завдань кафедри є організація науково-дослідницької роботи викладачів та студентів з пріоритетних напрямів біологічної науки. Кафедрою  досліджено ентомофауну Рівненського, Костопільського, Березнівського, Сарненського і Здолбунівського районів. Встановлено, що видовий склад біоценозів включає стенобіонтні і еврибіонтні види. Аналіз ентомофауни біоценозів дав можливість встановити види індикаторів забрудненості водойм, а також динаміку чисельності реофілів, реобіонтів і стагнофілів.

На кафедрі функціонує низка наукових гуртків:

– вікової фізіології та фізіології ВНД (керівник – доц. Панасюк В.Ю.);

– зоологічний гурток (керівники – доц. Воловик Г.П., доц. Рудь О.Г.);

– анатомічний гурток (керівник – проф. Марциновський В.П.);

– ентомологічний гурток (керівник – доц. Гусаковська Т.М.);

– гурток генетики людини (керівник – доц. Трохимчук І.М.);

– морфологія мікроорганізмів (керівник – проф.Шевців М.В.).

У практикумі з цитології та гістології студенти-біологи оволодівають технікою мікробіологічного дослідження, виготовляють мікропрепарати, проводять цитологічні дослідження проб матеріалу із ділянок тіла людини та об’єктів навколишнього середовища, вивчають морфологію мікроорганізмів, здійснюють їх систематизацію.

 

До гурткової роботи залучені студенти І–ІІ курсів, які працюють згідно з планом відповідного гуртка і виконують різні види робіт, як-от: виготовлення ентомологічних і зоологічних колекцій, вивчення і реконструкція мікро- і макропрепаратів анатомічної лабораторії та ін.

Студенти беруть активну участь в олімпіадах з біології, конкурсах наукових робіт, навчально-дослідницькій роботі на базі лабораторій кафедри, виступають з доповідями на наукових конференціях та семінарах. Так, лише в 2018 році опубліковано 10 статей студентів під керівництвом викладачів кафедри.