Наукова робота студентів

Одним із головних завдань кафедри є організація науково-дослідницької роботи викладачів та студентів з пріоритетних напрямів біологічної науки. Кафедрою  досліджено ентомофауну Рівненського, Костопільського, Березнівського, Сарненського і Здолбунівського районів. Встановлено, що видовий склад біоценозів включає стенобіонтні і еврибіонтні види. Аналіз ентомофауни біоценозів дав можливість встановити види індикаторів забрудненості водойм, а також динаміку чисельності реофілів, реобіонтів і стагнофілів.

 

У практикумі з цитології та гістології (керівник – проф.Шевців М.В.) студенти-біологи оволодівають технікою мікробіологічного дослідження, виготовляють мікропрепарати, проводять цитологічні дослідження проб матеріалу із ділянок тіла людини та об’єктів навколишнього середовища, вивчають морфологію мікроорганізмів, здійснюють їх систематизацію.

 

До науково-дослідної роботи залучені студенти І–IV курсів, які виконують різні види робіт, як-от: виготовлення ентомологічних і зоологічних колекцій, вивчення і реконструкція мікро- і макропрепаратів анатомічної лабораторії та ін.

Студенти беруть активну участь в олімпіадах з біології, конкурсах наукових робіт, навчально-дослідницькій роботі на базі лабораторій кафедри, виступають з доповідями на наукових конференціях та семінарах.