Наукова тематика кафедри

На кафедрі виконується чотири наукові теми:

  1. Анатомо-фізіологічні аспекти росту та розвитку людини і тварин (розробники – проф. Марциновський В. П., проф. Загоруйко Г. Є., доц. Панасюк В. Ю., ст. викл. Серган Є. О.).
  2. Дослідження біорізноманіття флори і фауни Західного Полісся України (розробники – доц. Воловик Г. П., доц. Виговський І. В., доц. Гусаковська Т. М., доц. Демчук В. В., ст. викл. Куцоконь Л. П., доц. Ойцюсь Л.В., доц. Рудь О. Г., проф. Шевців М. В.).
  3. Біоіндикаційні дослідження довкілля ( доц. Толочик І. Л.).
  4. Інноваційні технології навчання біології. ( проф. Сяська І. О., доц. Трохимчук І. М.).

 

 

На кафедрі здійснюється робота над дисертаційними дослідженнями:

  1. «Педагогічні умови формування інтегрованих знань з біології в старших класах» (доц. Гусаковська Т.М., керівник проф. Колупаєв Б.С.).
  2. «Імуномодулююча фітотерапія хворих з захворюваннями печінки та жовчновивідних шляхів, обґрунтувати і спрогнозувати виникнення імунодефіцитів, попередити їх виникнення за допомогою фітотерапевтичного лікування» (ст. викл. Серган Є.О., керівник зав. кафедри фітотерапії, гомеопатії та біоенерготерапії  Медичного інституту Української асоціації народної медицини проф. Гарник Т.П.).