Наукова тематика кафедри

На кафедрі виконується чотири наукові теми:

  1. Анатомо-фізіологічні аспекти росту та розвитку людини і тварин (розробники – проф. Марциновський В. П., доц. Панасюк В. Ю., ст. викл. Серган Є. О.).
  2. Дослідження біорізноманіття флори і фауни Західного Полісся України (розробники – доц. Воловик Г. П., доц. Виговський І. В., ст. викл. Гусаковська Т. М., доц. Демчук В. В., ст. викл. Куцоконь Л. П., доц. Ойцюсь Л.В., доц. Рудь О. Г., проф. Шевців М. В.).
  3. Біоіндикаційні дослідження довкілля (доц. Мельник В. Й., ст. викл. Денисюк Н. В., викл. Толочик І. Л.).
  4. Інноваційні технології навчання біології у ВНЗ. (доц. Грицай Н. Б., доц. Сяська І. О., доц. Трохимчук І. М.).

 

 

На кафедрі здійснюється робота над дисертаційними дослідженнями:

  1. «Педагогічні умови формування інтегрованих знань з біології в старших класах» (ст. викл. Гусаковська Т.М., керівник проф. Колупаєв Б.С.).
  2. «Імуномодулююча фітотерапія хворих з захворюваннями печінки та жовчновивідних шляхів, обґрунтувати і спрогнозувати виникнення імунодефіцитів, попередити їх виникнення за допомогою фітотерапевтичного лікування» (ст. викл. Серган Є.О., керівник зав. кафедри фітотерапії, гомеопатії та біоенерготерапії  Медичного інституту Української асоціації народної медицини проф. Гарник Т.П.).
  3. «Формування екологічної компетентності учениць 5-7 класів в процесі обслуговуючої праці» (ст. викладач Денисюк Н.В., керівник к.пед.н. Пруцакова О.Л., зав. лаб. екологічного виховання Інституту проблем виховання АПН України).