Наукова тематика кафедри

На сьогодні на кафедрі біології, здоров’я людини та фізичної терапії виконується наукова тема “Освітні та наукові інновації в галузі біології та проблем збереження здоров’я людини”  (Державний реєстраційний номер  0122U000563) , під керівництвом: проф.Марциновського Віталія Петровича, проф.Сяської Інни Олексіївни, доц.Гусаковської Тетяни Михайлівни, доц.Ойцюсь Лариси Віталіївни, доц.Трохимчук Ірини Михайлівни, у межах якої реалізується чотири наукові напрями:

  1. Медичні та анатомо-фізіологічні аспекти збереження здоров’я, росту та розвитку людини і тварин (розробники – проф. Марциновський В. П., проф. Загоруйко Г. Є., проф. Антонюк-Кисіль В. М., доц. Касянчук В. М., доц. Шевчук О.А., ст. викл. Серган Є. О.).
  2. Дослідження біорізноманіття флори і фауни Західного Полісся України (розробники – доц. Воловик Г. П., доц. Гусаковська Т. М., ст. викл. Куцоконь Л. П., доц. Ойцюсь Л.В., доц. Рудь О. Г.).
  3. Біоіндикаційні дослідження довкілля (доц. Толочик І. Л.).
  4. Інноваційні освітні технології навчання біології. (проф. Сяська І. О., доц. Трохимчук І. М.).

 

 

На кафедрі здійснюється робота над дисертаційними дослідженнями:

  1. «Педагогічні умови формування інтегрованих знань з біології в старших класах» (доц. Гусаковська Т.М., керівник проф. Колупаєв Б.С.).
  2. «Імуномодулююча фітотерапія хворих з захворюваннями печінки та жовчновивідних шляхів, обґрунтувати і спрогнозувати виникнення імунодефіцитів, попередити їх виникнення за допомогою фітотерапевтичного лікування» (ст. викл. Серган Є.О., керівник зав. кафедри фітотерапії, гомеопатії та біоенерготерапії  Медичного інституту Української асоціації народної медицини проф. Гарник Т.П.).