Підготовка кадрів

 

10 травня 2017 року здобувач Стернік В.М.  захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.16 – екологія з теми  «Моніторинг стану урбоедафотопів в межах м. Рівне» (науковий керівник Мельник В.Й., доцент кафедри біології та медичної фізіології РДГУ).

12 жовтня 2016 року доц. Грицай Н.Б. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (біологія) з теми «Система методичної підготовки майбутніх учителів біології в педагогічних університетах».

На кафедрі біології та медичної фізіології здійснюється робота над дисертаційним дослідженням здобувача:

Толочик І.Л., викладача кафедри біології та медичної фізіології РДГУ на тему: «Екологічні ризики при забруднені поверхневих вод (на прикладі басейну річки Стир в межах Рівненської області)» (науковий керівник Мельник В.Й., доцент кафедри біології та медичної фізіології РДГУ).