Підготовка кадрів

 

27  грудня 2018 року викладач Толочик І.Л. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.16 – екологія з теми: «Екологічний стан річки Стир в умовах антропогенного навантаження у межах Рівненської області» (науковий керівник Мельник В.Й., доцент кафедри біології, онкології та медичної фізіології РДГУ).

10 травня 2017 року здобувач Стернік В.М.  захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.16 – екологія з теми  «Моніторинг стану урбоедафотопів в межах м. Рівне» (науковий керівник Мельник В.Й., доцент кафедри біології та медичної фізіології РДГУ).

12 жовтня 2016 року доц. Грицай Н.Б. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (біологія) з теми «Система методичної підготовки майбутніх учителів біології в педагогічних університетах».