Співробітництво

Підвищенню якості навчального процесу сприяє запрошення для викладання окремих спецкурсів вчених академічних та галузевих науково-дослідних інститутів. Саме тому кафедра співпрацює з:

 • Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова;
 • Львівським національним університетом імені Івана Франка;
 • Львівським національним аграрним університетом;
 • Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки;
 • Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка;
 • Національним університетом «Острозька академія»;
 • Вінницьким державним педагогічним університетом ім. М. Коцюбинського;
 • Національним університетом водного господарства та природокористування;
 • Житомирським державним університетом імені Івана Франка;
 • Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини;
 • Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна;
 • Полтавським національним педагогічним університетом ім. В.Г. Короленка;
 • Миколаївським національним університетом імені В.О. Сухомлинського;
 • Одеським національним університетом імені І. І. Мечникова;
 • Київським Університет імені Бориса Грінченка.