Тематика курсових робіт

Тематика курсових робіт з навчальних дисциплін:

Фізіологія людини і тварин (спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 091 Біологія)

Методичні рекомендації до написання курсових робіт розміщені за посиланням: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1MsIKR4zXEe3Obs4bal55QPsh5pQ_32AE

 1. Біологічні мембрани, їх роль в процесах збудження.
 2. Гіпотези і факти в проблемі виникнення потенціалу спокою і збудження.
 3. Виникнення, розвиток і поширення збудження по нервовій тканині.
 4. Механізми синаптичної передачі збудження.
 5. Історія вивчення біоелектричних явищ протягом 18 -21 сторіччя.
 6. Структура і функції м’язових волокон.
 7. Розвиток вищої нервової діяльності дитини.
 8. Вчення І.П. Павлова про типи ВНД в світлі даних сучасної фізіології.
 9. Фізіологічні механізми навчання.
 10. Сучасні уявлення про механізми пам’яті.
 11. Роль мотивацій в регуляції поведінки.
 12. Роль емоцій в поведінці і навчанні.
 13. Онтогенез та філогенез зорового аналізатора.
 14. Онтогенез та філогенез слухового аналізатора.
 15. Гемоглобін і його роль в еволюції тварин.
 16. система крові в процесі онтогенезу.
 17. Антигенні властивості еритроцитів крові людини.
 18. Вплив різних умов життєдіяльності на систему крові дітей і підлітків.
 19. Регуляція процесу згортання крові.
 20. Сучасні уявлення про імунітет.
 21. Серце, його вікові особливості.
 22. Кровоносні судини та їх вікові особливості.
 23. Основні принципи гемодинаміки.
 24. Механізми регуляції роботи серця.
 25. Значення праць І.П.Павлова у вивченні фізіології травлення.
 26. Фізіологічне обґрунтування основ раціонального харчування.
 27. Структурно – функціональні особливості шлунка у ссавців на етапах онтогенезу.
 28. Особливості дихання у різних умовах ( при підвищеному та зниженому тиску).
 29. Вікові особливості розвитку систем кисневого забезпечення організму.
 30. Механізми регуляції дихання.
 31. Основні механізми адаптації дихання до м’язової діяльності людини.
 32. Біоритми людини та їх вплив на працездатність.
 33. Рефлекс – як основа формування цілісної поведінки тварин і людини.
 34. Гомеостаз, його значення і механізми.
 35. Адаптація як один з принципів функціональної організації багатоклітинного організму.
 36. Фізіологічні механізми стресу і адаптації.
 37. Гормони, їх загальні властивості і фізіологічне значення.
 38. Функціональні особливості гіпоталамо-гіпофізарної системи та її значення.
 39. Фізіологічні основи нейрогуморальної регуляції функцій організму.
 40. Обмін білків та їх фізіологічне значення.
 41. Обмін вуглеводів та їх фізіологічне значення.
 42. Обмін ліпідів та їх фізіологічне значення.
 43. Вітаміни, їх роль у обміні речовин.
 44. Фізіологічні механізми терморегуляції.
 45. Структурно – функціональна організація вегетативної нервової системи.
 46. Роль – центральної нервової системи у регулюванні рухових функцій організму.
 47. Взаємодія процесів збудження і гальмування в корі великих півкуль.
 48. Функціональне значення лімфатичної системи.
 49. Функціональна асиметрія мозку.
 50. Умови і механізми формування умовних рефлексів.

 

Фізична терапія, ерготерапія при захворюваннях нервової системи (спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія)

Методичні рекомендації до написання курсових робіт розміщені за посиланням: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1MsIKR4zXEe3Obs4bal55QPsh5pQ_32AE

1. Комплекс реабілітаційних заходів  при хворобі Паркінсона
2. Заходи фізичної терапії  при неврологічних проявах остеохондрозу
3. Відновлення навичок ходьби у пацієнтів неврологічного профілю
4. Дитячий церебральний параліч: завдання та методи нейрореабілітації  в роботі фізичного терапевта та ерготерапевта
5. Нейрореабілітаційний процес осіб після черепно-мозкової травми
6. Реабілітація пацієнтів з пошкодженням периферичних нервів
7. Особливості реабілітаційного процесу  при наявності апраксії
8. Відновлення  рівноваги та порушеної координації у пацієнтів з ураженням нервової системи
9. Фізіотерапевтичні методики, що направлені на профілактику ускладнень (контрактури, пролежні, респіраторні розлади).
10. Спастичність у роботі фізичного терапевта та ерготерапевта, методи подолання
11. Використання допоміжних засобів в ерготерапії хворих на розсіяний склероз
12. Реабілітаційні заходи в пацієнтів після перенесеного інсульту
13. Ключові особливості нейрореабілітації пацієнтів з ураженням лицевого нерва
14. Цілі кінезотерапії в різні періоди геморагічного інсульту.
15. Кінезотерапія в реабілітації хворих з запальними захворюваннями нервової системи
16. Особливості фізичної терапії осіб з інсультом в умовах реанімаційного відділення
17. Фізична реабілітація хворих з хребетно-спінальною травмою