Тематика курсових робіт

Тематика курсових робіт з навчальних дисциплін:

Фізіологія людини і тварин

 1. Біологічні мембрани, їх роль в процесах збудження.
 2. Гіпотези і факти в проблемі виникнення потенціалу спокою і збудження.
 3. Виникнення, розвиток і поширення збудження по нервовій тканині.
 4. Механізми синаптичної передачі збудження.
 5. Історія вивчення біоелектричних явищ протягом 18 -21 сторіччя.
 6. Структура і функції м’язових волокон.
 7. Розвиток вищої нервової діяльності дитини.
 8. Вчення І.П. Павлова про типи ВНД в світлі даних сучасної фізіології.
 9. Фізіологічні механізми навчання.
 10. Сучасні уявлення про механізми пам’яті.
 11. Роль мотивацій в регуляції поведінки.
 12. Роль емоцій в поведінці і навчанні.
 13. Онтогенез та філогенез зорового аналізатора.
 14. Онтогенез та філогенез слухового аналізатора.
 15. Гемоглобін і його роль в еволюції тварин.
 16. система крові в процесі онтогенезу.
 17. Антигенні властивості еритроцитів крові людини.
 18. Вплив різних умов життєдіяльності на систему крові дітей і підлітків.
 19. Регуляція процесу згортання крові.
 20. Сучасні уявлення про імунітет.
 21. Серце, його вікові особливості.
 22. Кровоносні судини та їх вікові особливості.
 23. Основні принципи гемодинаміки.
 24. Механізми регуляції роботи серця.
 25. Значення праць І.П.Павлова у вивченні фізіології травлення.
 26. Фізіологічне обґрунтування основ раціонального харчування.
 27. Структурно – функціональні особливості шлунка у ссавців на етапах онтогенезу.
 28. Особливості дихання у різних умовах ( при підвищеному та зниженому тиску).
 29. Вікові особливості розвитку систем кисневого забезпечення організму.
 30. Механізми регуляції дихання.
 31. Основні механізми адаптації дихання до м’язової діяльності людини.
 32. Біоритми людини та їх вплив на працездатність.
 33. Рефлекс – як основа формування цілісної поведінки тварин і людини.
 34. Гомеостаз, його значення і механізми.
 35. Адаптація як один з принципів функціональної організації багатоклітинного організму.
 36. Фізіологічні механізми стресу і адаптації.
 37. Гормони, їх загальні властивості і фізіологічне значення.
 38. Функціональні особливості гіпоталамо-гіпофізарної системи та її значення.
 39. Фізіологічні основи нейрогуморальної регуляції функцій організму.
 40. Обмін білків та їх фізіологічне значення.
 41. Обмін вуглеводів та їх фізіологічне значення.
 42. Обмін ліпідів та їх фізіологічне значення.
 43. Вітаміни, їх роль у обміні речовин.
 44. Фізіологічні механізми терморегуляції.
 45. Структурно – функціональна організація вегетативної нервової системи.
 46. Роль – центральної нервової системи у регулюванні рухових функцій організму.
 47. Взаємодія процесів збудження і гальмування в корі великих півкуль.
 48. Функціональне значення лімфатичної системи.
 49. Функціональна асиметрія мозку.
 50. Умови і механізми формування умовних рефлексів.

Фізіологія і біохімія рослин

 1. Запасні поживні речовини та їх динаміка в процесі онтогенезу пшениці м’якої.
 2. Запасні поживні речовини та їх динаміка в процесі онтогенезу цукрових буряків.
 3. Запасні поживні речовини та їх динаміка в процесі онтогенезу пасльону бульбоносного.
 4. Запасні поживні речовини та їх динаміка в процесі онтогенезу кукурудзи зубовидної.
 5. Запасні поживні речовини та їх динаміка в процесі онтогенезу овочевих культур.
 6. Фізіолого-біохімічні аспекти програмування врожайності картоплі в метеорологічних  умовах.
 7. Фізіолого-біохімічні аспекти програмування врожайності ячменю звичайного в метеорологічних  умовах.
 8. Фізіолого-біохімічні аспекти програмування врожайності пшениці м’якої  в метеорологічних  умовах.
 9. Фізіолого-біохімічні аспекти програмування врожайності капусти городньої  в метеорологічних  умовах.
 10. Фізіолого-біохімічні аспекти програмування врожайності кукурудзи зубовидної  в метеорологічних  умовах.
 11. Фізіолого-біохімічні аспекти програмування врожайності цукрових буряків  в метеорологічних  умовах.
 12. Інтенсивність і продуктивність фотосинтезу та їх роль у формуванні врожаю Пшениці м’якої.
 13. Інтенсивність і продуктивність фотосинтезу та їх роль у формуванні врожаю Пасльону бульбоносного.
 14. Інтенсивність і продуктивність фотосинтезу та їх роль у формуванні врожаю цукрових буряків.
 15. Інтенсивність і продуктивність фотосинтезу та їх роль у формуванні врожаю кукурудзи зубовидної.
 16. Водний режим рослин-мезофітів.
 17. Водний режим рослин-гідрофітів.
 18. Водний режим рослин-ксерофітів.
 19. Фізіолого-біохімічні основи  зимостійкості Пшениці м’якої в умовах лісостепу України.
 20. Фізіолого-біохімічні основи  зимостійкості багаторічних злакових трав в умовах лісостепу України.
 21. Фізіолого-біохімічні основи  зимостійкості багаторічних бобових трав  в умовах лісостепу України.
 22. Фізіологічна роль і значення макроелементів  у системі вирощування Пшениці м’якої.
 23. Фізіологічна роль і значення макроелементів  у системі вирощування цукрових буряків.
 24. Фізіологічна роль і значення макроелементів  у системі вирощування картоплі звичайної.
 25. Фізіологічна роль і значення макроелементів  у системі вирощування овочевих культур.
 26. Фізіологічна роль і значення органогенів  у системі вирощування Пшениці м’якої.
 27. Фізіологічна роль і значення органогенів  у системі вирощування цукрових буряків.
 28. Фізіологічна роль і значення органогенів  у системі вирощування картоплі звичайної.
 29. Фізіологічна роль і значення органогенів  у системі вирощування овочевих культур.
 30. Фізіологічна роль і значення мікроелементів  та ультрамікроелементів у системі вирощування Пшениці м’якої.
 31. Фізіологічна роль і значення мікроелементів  та ультрамікроелементів у системі вирощування цукрових буряків.
 32. Фізіологічна роль і значення мікроелементів  та ультрамікроелементів у системі вирощування картоплі звичайної.
 33. Фізіологічна роль і значення мікроелементів  та ультрамікроелементів у системі вирощування  овочевих культур.
 34. Водорозчинні вітаміни, що продукуються рослинами та їх динаміка.
 35. Жиророзчинні вітаміни, що продукуються  рослинами та їх динаміка.
 36. Фізіолого-біохімічна роль і значення фітогормонів та їх динаміка в процесі онтогенезу Пшениці м’якої.
 37. Фізіолого-біохімічна роль і значення фітогормонів та їх динаміка в процесі онтогенезу гороху посівного.
 38. Фізіолого-біохімічна роль і значення фітогормонів та їх динаміка в процесі онтогенезу цукрових буряків.
 39. Фізіолого-біохімічна роль і значення фітогормонів та їх динаміка в процесі онтогенезу яблуні домашньої.
 40. Фізіолого-біохімічна роль і значення фітогормонів та їх динаміка в процесі онтогенезу Пасльону бульбоносного.
 41. Фізіолого-біохімічна роль і значення фітогормонів та їх динаміка в процесі онтогенезу соняшника однорічного.
 42. Фізіолого-біохімічна роль і значення фітогормонів та їх динаміка в процесі онтогенезу кукурудзи зубовидної.
 43. Стимулятори та інгібітори рослин і їх використання в технології вирощування Пшениці м’якої.
 44. Стимулятори та інгібітори росту і їх використання в технології вирощування цукрових буряків.
 45. Стимулятори та інгібітори росту і їх використання в технології вирощування картоплі.
 46. Стимулятори та інгібітори росту і їх використання в технології вирощування кукурудзи зубовидної.
 47. Стимулятори та інгібітори росту і їх використання в технології вирощування пасльону бульбовидного.
 48. Стимулятори та інгібітори росту і їх використання в технології вирощування соняшника однорічного.
 49. Ферменти і ферментні системи в онтогенезі пшениці м’якої.
 50. Ферменти і ферментні системи в онтогенезі пасльону бульбовидного.
 51. Ферменти і ферментні системи в онтогенезі буряків звичайних.
 52. Ферменти і ферментні системи в онтогенезі кукурудзи зубовидної.
 53. Ферменти і ферментні системи в онтогенезі соняшника однорічного.
 54. Ферменти і ферментні системи в онтогенезі капусти городньої.
 55. Автотрофне живлення рослин.
 56. Гетеротрофне живлення рослин.
 57. Симбіотрофне  живлення рослин.
 58. Фізіолого-біохімічні основи вегетативного розмноження  рослин.
 59. Порівняльна оцінка форм статевого  процесу в рослин.
 60. Розмноження рослин спорами. Різноспоровість та редукція заростка в рослин.
 61. Газостійкість рослин.
 62. Радіостійкість рослин.
 63. Фізіолого-біохімічні основи стійкості озимої пшениці до інфекційних хвороб.
 64. Фізіолого-біохімічні основи стійкості ячменю звичайного до інфекційних хвороб.
 65. Фізіолого-біохімічні основи стійкості гороху посівного до інфекційних хвороб.
 66. Фізіолого-біохімічні основи стійкості пасльону бульбоносного до інфекційних хвороб.
 67. Фізіолого-біохімічні основи стійкості цукрових буряків до інфекційних хвороб.
 68. Фізіолого-біохімічні основи стійкості сої посівної  до інфекційних хвороб.
 69. Фізіолого-біохімічні основи стійкості кукурудзи зубовидної  до інфекційних хвороб.
 70. Субстрати дихання та їх роль в процесі зберігання насіння зернових культур.
 71. Субстрати дихання та їх роль в процесі зберігання насіння бульб картоплі.
 72. Субстрати дихання та їх роль в процесі зберігання насіння коренеплодів столових  кормових і цукрових буряків.
 73. Субстрати дихання та їх роль в процесі зберігання насіння овочів.
 74. Субстрати дихання та їх роль в процесі зберігання насіння фруктів.

Методика викладання біології

 1. Педагогічні умови формування інтегрованих знань при вивченні загальної біології.
 2. Методика проведення уроків з фізіологічним змістом при вивченні шкільного курсу біології.
 3. Методика проведення уроків з ботаніки з використанням демонстраційних дослідів.
 4. Формування наукового світогляду учнів у процесі вивчення загальної біології.
 5. Методика проведення інтегрованих уроків під час вивчення шкільного курсу біології.
 6. Систематизація і узагальнення знань учнів під час вивчення зоології.
 7. Систематизація і узагальнення знань учнів під час вивчення розділу „Ботаніка”.
 8. Дослідницький метод навчання та його використання на уроках біології.
 9. Методичні особливості уроків з анатомічним змістом.
 10. Методика застосування засобів наочності під час вивчення ботаніки.
 11. Методика застосування засобів наочності під час вивчення зоології.
 12. Методика застосування дидактичного матеріалу на уроках систематизації і узагальнення знань з біології.
 13. Методика організації і проведення масової позакласної роботи з біології.
 14. Методика організації і проведення індивідуальної позакласної роботи.
 15. Методика проведення уроків з біології з морфологічним змістом.
 16. Методика формування систематичних понять при вивченні ботаніки.
 17. Методика формування систематичних понять при вивченні зоології.
 18. Методика формування анатомічних понять під час вивчення біології людини.
 19. Методика проведення уроків з екологічним змістом при вивченні ботаніки.
 20. Методика проведення уроків з екологічним змістом при вивченні зоології.
 21. Методика проведення уроків з екологічним змістом під час вивчення біології людини.
 22. Методика проведення уроків з екологічним змістом під час вивчення загальної біології.
 23. Методика формування екологічних понять під час вивчення загальної біології.
 24. Методика організації видів позаурочної роботи з охорони тварин.
 25. Методика використання кімнатних рослин у навчально-виховному процесі з біології у школі.
 26. Методичні особливості уроків засвоєння нових знань з біології.
 27. Методичні особливості уроків засвоєння нових знань з зоології.
 28. Методичні особливості уроків засвоєння нових знань при вивченні біології людини.
 29. Методичні особливості уроків засвоєння нових знань під час вивчення загальної біології.
 30. Методичні особливості проведення уроків з лабораторними роботами під час вивчення шкільного курсу біології.
 31. Організація і методика проведення узагальнюючих уроків під час вивчення розділу „Ботаніка”.
 32. Організація і методика проведення узагальнюючих уроків під час вивчення зоології.
 33. Організація і методика узагальнюючих уроків під час вивчення біології людини.
 34. Організація і методика проведення узагальнюючих уроків під час вивчення загальної біології.
 35. Організація і методика проведення екскурсій у природу.
 36. Методика формування санітарно-гігієнічних знань, вмінь і навичок під час вивчення біології людини.
 37. Організація і методика проведення контрольно-облікових уроків з біології.
 38. Методика проведення контрольно-облікових уроків із загальної біології.
 39. Методика проведення проблемних уроків з біології.
 40. Статеве виховання під час вивчення біології.
 41. Методика організації і проведення лабораторних робіт із загальної біології.
 42. Міжпредметні зв’язки як засіб інтеграції знань під час вивчення загальної біології.
 43. Методика організації і проведення навчальних екскурсій загальної біології.
 44. Особливості засвоєння знань з зоології у процесі поетапного формування розумових дій.
 45. Особливості засвоєння знань з біології людини у процесі поетапного формування розумових дій.
 46. Шляхи формування біологічних понять на уроках ботаніки.
 47. Шляхи формування біологічних понять на уроках зоології.
 48. Шляхи формування біологічних понять на уроках з біології людини.
 49. Шляхи формування біологічних понять на уроках із загальної біології.
 50. Індивідуальний підхід до навчання при вивченні шкільного курсу з біології.
 51. Системний підхід у навчанні при вивченні шкільного курсу біології.
 52. Організація дослідницької роботи з біології в школі.
 53. Взаємозв’язок методів навчання під час формування систематичних понять.
 54. Взаємозв’язок методів навчання під час формування фізіологічних понять.
 55. Використання інформаційно-рецептивних методів навчання при вивченні шкільного курсу біології.
 56. Основні фактори ефективності застосування спонукально-репродуктивного методу навчання на уроках з біології.
 57. Евристичне спостереження як метод розв’язання навчальної проблеми на уроках біології.
 58. Методика застосування аудіовізуальних засобів наочності в процесі навчання біології.
 59. Особливості уроків біології в середніх класах.