Інформація для абітурієнта

Шановні абітурієнти !!!

На кафедрі підготовка фахівців здійснюється  за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр»  та «магістр» на денній та заочній формах навчання. 

Кафедра здійснює підготовку біологів за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  • бакалавр: термін навчання 4 роки на базі середньої освіти та 2 роки на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Спеціальність 091 «Біологія»

Кваліфікація – лаборант в галузі біологічних досліджень. Бакалавр біології підготовлений до роботи в галузях біологічної науки, науково-дослідних лабораторіях, закладах освіти.

  • бакалавр: термін навчання 4 роки на базі повної середньої освіти.

Спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

Кваліфікація – бакалавр фізичної реабілітації. 

Бакалаври фізичної реабілітації можуть працювати у медичній та біологічній галузі. Здобуті знання та вміння дають змогу працювати на посадах фахівець здорового способу життя; фахівця-дослідника у галузі фізичного виховання спорту та рекреації; інструктора фізичної культури в дошкільному закладі; організатора(керівника, інструктора) туристичної роботи; методиста з фізичної культури; фітнес-тренера; фахівця з експлуатації спортивних споруд та їх керівником; працівника спортивних клубів, оздоровчо-відпочинкових таборів і т.д.

  • магістр: термін навчання 1,5 роки на базі освітньо-кваліфікаційного «бакалавр». 

Спеціальність 091 «Біологія»

Кваліфікація. Магістр біології. Біолог. Викладач біології.

 

Спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоровя людини)

Кваліфікація. Магістр середньої освіти. Викладач біології. Вчитель біології та основ здоровя.

Випускники за даними кваліфікаціями підготовлені до роботи у закладах освіти, вищих навчальних закладах та подальшої наукової діяльності.

 

Перелік конкурсних предметів 

у сертифікаті Українського центу оцінювання якості вищої освіти для здобуття ОКР «бакалавр»

 

Спеціальність

Спеціалізація

Перелік конкурсних предметів

Вага атестату про повну загальну освіту

Код

Назва

014

Середня освіта. Біологія

Біологія

1.Укр.мова та література

 

 

0,05

2. Біологія

3. Географія або Історія України

 

091

Біологія

Ботаніка,

Зоологія,

Фізіологія людини і тварини,

Радіобіологія

 

1.Укр.мова та література

 

 

0,05

2. Біологія

3. Географія або Історія України

 

227

Фізична терапія, ерготерапія

Фізична терапія, ерготерапія

1.Укр.мова та література

 

 

0,05

2. Біологія

3. Географія або Історія України

 

Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами фахових випробувань та вступних іспитів з іноземної мови з урахуванням середнього бала додатку до диплома про вищу освіту. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються також особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

 

Вступники подають:

Заяву про вступ до вищого навчального закладу, в якій вказують напрям та форму навчання. Заяву можна подати в електронній та паперовій формі.

До заяви у паперовій формі вступники додають: 

  • документ про освіту, додаток до нього (оригінали або копії); 
    6 кольорових фотокарток розміром 3х4; 

  • сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали або копії); 

  • паспорт, військовий квиток та документи, що дають право на пільги, вступник пред’являє 

  • особисто в терміни, визначенні для подання документів.

Копії документів завіряються у приймальній комісії за умови наявності оригіналу.

Особи, які мають незакінчену вищу освіту, подають академічну довідку в оригіналі, паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство, пред'являється особисто.

 

Контактна інформація:

Телефони: (0362) 22–66-44 (кафедра біології, онкології та медичної фізіології)

E-mail: kbrshu@gmail.com

Поштова адреса: 33000, м. Рівне, вул. Пластова 29а, кафедра біології, онкології та медичної фізіології