Інформація для абітурієнта

Шановні абітурієнти !!!

На кафедрі підготовка фахівців здійснюється  за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр»  та «магістр» на денній та заочній формах навчання. 

Кафедра здійснює підготовку біологів за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

  • бакалавр: термін навчання 4 роки на базі середньої освіти та 2 роки на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Кваліфікація – лаборант в галузі біологічних досліджень. Бакалавр біології підготовлений до роботи в галузях біологічної науки, науково-дослідних лабораторіях, закладах освіти.

Спеціалізації:.

Ботаніка  здійснює професійну діяльність у науковій та педагогічній  сфері, а також у науково-практичних установах, ботанічних садах, дослідницьких станціях, установах сільськогосподарського спрямування.

Зоологія - здійснює професійну діяльність у науковій та педагогічній  сфері, а також у науково-практичних установах, санепідемстанціях, карантинних та ветеринарних службах.

Фізіологія людини і тварин - здійснює професійну діяльність у науковій та педагогічній  сфері, а також у науково-практичних установах, лабораторіях медичного спрямування.

Радіобіологія. Здійснює професійну діяльність у науково-дослідних установах та лабораторіях радіологічного спрямування різних галузей промисловості (харчова, лісова) та сільського господарства.

 

  • бакалавр: термін навчання 4 роки на базі повної середньої освіти.

Кваліфікація – бакалавр фізичної реабілітації. 

Бакалаври фізичної реабілітації можуть працювати у медичній та біологічній галузі. Здобуті знання та вміння дають змогу працювати на посадах фахівець здорового способу життя; фахівця-дослідника у галузі фізичного виховання спорту та рекреації; інструктора фізичної культури в дошкільному закладі; організатора(керівника, інструктора) туристичної роботи; методиста з фізичної культури; фітнес-тренера; фахівця з експлуатації спортивних споруд та їх керівником; працівника спортивних клубів, оздоровчо-відпочинкових таборів і т.д.

 

  • магістр: термін навчання 1 рік на базі освітньо-кваліфікаційного «бакалавр». 

Кваліфікація. Магістр біології. Викладач біології.

Випускник за кваліфікацією «Магістр біології. Викладач біології.» підготовлений до роботи у закладах освіти, вищих навчальних закладах та подальшої наукової діяльності.

 

Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, 

за якими оголошується прийом на навчання 

у 2016 році

 

Галузь знань

Спеціальність

(напрям підготовки)

Спеціалізація (освітня програма)

Ліцензовані обсяги

Код

Назва

Код

Назва

Д.ф.

З.ф.

Бакалавр***

01

Освіта

014

Середня освіта

Біологія

25

25

09

Біологія

091

Біологія

Біологія

50

75

22

Охорона здоров’я

227

Фізична реабілі-тація

Фізична реабілітація

25

-

Магістр***

09

Біологія

091

Біологія

Біологія

15

0

 

*- дані за результатами прийому у 2015 році;

**- нормативний термін навчання 4 роки;

*** - 1 р.н. на основі базової та повної вищої освіти

 

Перелік конкурсних предметів 

у сертифікаті Українського центу оцінювання якості вищої освіти для здобуття ОКР «бакалавр»

 

 

Спеціальність

Спеціалізація

Перелік конкурсних предметів

Вага атестату про повну загальну освіту

Код

Назва

014

Середня освіта. Біологія

Біологія

1.Укр.мова та література

 

 

0,05

2. Біологія

3. Географія або Історія України

 

091

Біологія

Ботаніка,

Зоологія,

Фізіологія людини і тварини,

Радіобіологія

 

1.Укр.мова та література

 

 

0,05

2. Біологія

3. Географія або Історія України

 

227

Фізична реабілітація

Фізична реабілітація

1.Укр.мова та література

 

 

0,05

2. Біологія

3. Географія або Історія України

 

 

 

Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами фахових випробувань та вступних іспитів з іноземної мови з урахуванням середнього бала додатку до диплома про вищу освіту. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються також особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

 

Вступники подають:

Заяву про вступ до вищого навчального закладу, в якій вказують напрям та форму навчання. Заяву можна подати в електронній та паперовій формі.

До заяви у паперовій формі вступники додають: 

  • документ про освіту, додаток до нього (оригінали або копії); 
    6 кольорових фотокарток розміром 3х4; 

  • сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали або копії); 

  • паспорт, військовий квиток та документи, що дають право на пільги, вступник пред’являє 

  • особисто в терміни, визначенні для подання документів.

Копії документів завіряються у приймальній комісії за умови наявності оригіналу.

Особи, які мають незакінчену вищу освіту, подають академічну довідку в оригіналі, паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство, пред'являється особисто.

 

Контактна інформація:

Телефони: (0362) 22–66-44 (кафедра біології та медичної фізіології)

E-mail: annik220985@rambler.ru

Поштова адреса: 33000, м. Рівне, вул. Пластова 29а, кафедра біології та медичної фізіології