Інформація про практики

Інформація про практики

 

Кафедра забезпечує виконання таких видів практик: навчальної (ботанічної, зоологічної), виробничої, педагогічної, асистентської.

 

Завдання навчальної практики:

 • Поглибити і закріпити знання, набуті під час вивчення теоретичного курсу ботаніки та зоології.

 • Оволодіти методами збору, кількісного обліку та складання колекцій водних, ґрунтових та наземних тварин.

 • Вивчити видовий склад найбільш поширених рослин та тварин району практики.

 • Вивчити екологічні групи і життєві форми рослин і тварин, а також морфологічні ознаки найбільш поширених видів району практики.

5. Ознайомитись із сучасним станом фіто- та зооценозів природних і сільськогосподарських екосистем району практики,

6.Вивчити рідкісні та зникаючі види рослин і тварин району практики. Навчитись дбайливому ставленню до природи.

7.Ознайомитися з корисними і шкідливими видами тварин і тварин району практики.

 • Провести самостійні дослідження з теми індивідуальної роботи, проаналізувати їх результати і оформити у вигляді звіту.

 • Навчитися проводити зоологічні екскурсії.

За результатами навчально-польової практики студенти повинні знати:

 • 180-200 видів рослин і тварин місцевої фауни, їх біолого-екологічні властивості, латинські назви та систематичне положення;

 • загальну систематику комах та характеристику рядів і головних родин;

 • біоценологічні характеристики основних біотопів, де проводилися польові дослідження;

 • специфіку видових комплексів в різних біотопах та закономірності їх формування,

 • основні екологічні і морфологічні терміни та поняття;

 • роль у природі та практичне значення в житті людини виявлених видів рослин та безхребетних тварин;

 • методи боротьби зі шкідливими видами безхребетних тварин, зокрема комахами-шкідниками сільського і лісового господарства;

 • рідкісні і зникаючі види рослин і тварин району проходження навчальної практики, що занесені до Червоної книги України та Європейського Червоного Списку та основні заходи їхньої охорони.

 

Вимоги навчальної практики:

 • студенти повинні вміти збирати тваринні об'єкти і фіксувати їх для подальшого вивчення;

 • виготовляти колекції безхребетних тварин;

 • виготовляти гербарії;

 • вести щоденник польових спостережень;

 • визначати рослин і тварин за різними типами визначників;

 • визначати життєві форми і екологічні групи рослин і тварин;

 • за габітусом та основними морфологічними ознаками відрізняти основні систематичні групи безхребетних тварин, зокрема комах та їх личинок,

 • мати навички польових зоологічних та ботанічних досліджень і спостережень;

 • визначати різні типи пошкоджень, які завдаються рослинам безхребетні тварини;

 • грамотно відображати результати спостережень в рисунках, схемах, фотографіях, таблицях;

 • аналізувати і систематизувати матеріали власних спостережень і робити висновки;

 • пов'язувати свої спостереження з вимогами шкільного курсу біології;

 • проводити зоологічні екскурсії для школярів.

Бази навчальної практики:

- Рівненський зоопарк;

- річка Устя;

- Рівненська обласна станція юних натуралістів; 

- Рівненський парк культури та відпочинку імені Т.Г.Шевченка (пам’ятка садово-паркового мистецтва);

- заказник місцевого значення: «Бармаки»;

- озеро Басів Кут;

- рибгосп «Панебель»;

- заказник «Вишнева гора»;

- ліс с. Корнин;

- територія Решуцького лісництва.

- територія  Оржівського лісництва;

- Кременецький ботанічний сад Тернопільської області;

- Березнівський дендропарк (м. Березне);

- заказник місцевого значення «Дерманський»;

- Мізоцький кряж.

 

Навчальна практика на базі заказника «Вишнева гора»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання педагогічної практики:

1. Поглиблення теоретичних знань на основі практичного навчання.

2. Вироблення у майбутніх фахівців умінь та навичок практичної діяльності в галузі їхньої майбутньої педагогічної професії.

3. Формування творчого підходу до практичної діяльності.

 

Вимоги педагогічної практики:

- студенти повинні продемонструвати глибину знань основних розділів біологічної науки, розділів шкільного курсу біології;

 • відповідність знань сучасному рівню розвитку біологічної науки;

 • рівень оволодіння методикою викладання біології;

 • усвідомити завдання вчителя-біолога щодо забезпечення всебічного особистісного розвитку;

 • орієнтуватися у методах біологічних досліджень та практично застосовувати їх у професійній роботі вчителя-біолога.

 

Бази педагогічної практики:

 • загальноосвітня школа № 4;

 • загальноосвітня школа  5;

 • загальноосвітня школа № 8;

 • загальноосвітня школа № 9;

 • загальноосвітня школа № 10;

 • загальноосвітня школа № 11;

 • загальноосвітня школа № 15;

 • загальноосвітня школа № 23;

 • загальноосвітня школа № 27;

 • навчально-виховний комплекс «Колегіум»;

 • Рівненський природничо-математичний ліцей «Елітар».

 

Педагогічна практика у Рівненській ЗОШ №9