Історія кафедри

Наказом ректора Рівненського державного педагогічного інституту в 1990 році була організована кафедра природничих дисциплін та екології, яка функціонувала до 2000 року. Підготовка спеціалістів проводилась на педагогічному факультеті, а з 1998 року кафедра працює в складі Рівненського державного гуманітарного університету і проводить підготовку спеціальності «Біологія». Наказом № 197 осн/д від 7 вересня 2000 року кафедра природничих дисциплін та екології була реорганізована на дві кафедри: «Анатомії і фізіології» та «Біології і прикладної екології». Кафедру анатомії і фізіології було об’єднано з кафедрою валеології у 2009 році. Згідно наказу № 170 осн/д від 11 вересня 2009 року кафедру анатомії і фізіології було перейменовано на кафедру біології. Згідно наказу № 203 осн/д від 16 листопада 2009 року кафедру біології та прикладної екології було перейменовано на кафедру екології. У 2016 році на кафедрі було відкрито спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія». З огляду на це згідно наказу № 155-01-01 від 1 вересня 2016 року кафедра має назву кафедри біології та медичної фізіології. З 7 березня 2018 року кафедра має назву кафедри біології, онкології та медичної фізіології. З травня 2019 року кафедра має назву кафедри біології та здоров’я людини. Підготовка за спеціальністю 091  «Біологія» у Рівненському державному гуманітарному університеті (до 1999 року – Рівненський державний педагогічний інститут ім. Д.З.Мануїльського) розпочата з 1993 року.  1 липня 2020 року кафедру поділено на дві: кафедру біології, основ здоров’я та фізичної терапії, де з самого початку  і до сьогодні кафедрою завідує канд. біол. наук, проф. Марциновський В.П. та кафедру природничих наук з методиками навчання, де кафедрою завідує д-р. пед. наук, проф. Грицай Н.Б.

 

Завідувач кафедри, кандидат біологічних наук, професор
МАРЦИНОВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ